การทำความสะอาดสำหรับบ้านพักอาศัย

         เลือกใช้น้ำยาทำความสะอาด (DETERGENT) ที่ใช้สำหรับหินอ่อนผสมน้ำในอัตราส่วน น้ำ สะอาดต่อน้ำยา (50:1) ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำที่ผสมน้ำยาแล้วบิดหมาด ทำการเช็ดถูผิวหินเป็นประจำ หรือใช้น้ำยาผสมน้ำ 1:5 - 1:10 ทำการขัดล้างบริเวณที่มีความสกปรกมาก ใช้แผ่นใยขัดล้างสีแดงทำ การขัดล้างเฉพาะที่โดยทำการขัดเป็นวงกลมและล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง เลือกใช้ น้ำยาเคลือบเงาชนิดน้ำ (WATER BASE) ผสมน้ำ ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยา (WAX) เช็ด ให้ทั่วพื้นที่แล้ว ทิ้งไว้จนแห้ง ใช้ผ้าแห้งสะอาดขัดเช็ดอีกครั้งจนเกิดความเงา การใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเป็นประจำจะ ทำให้ผิวหินคงสภาพความเงางามยิ่งขึ้น เมื่อความเงางามของผิวหินลดน้อยลงหรือหมดไปสามารถทำการขัดเงาผิวหินให้เกิดความเงา งามเหมือนใหม่ได้ การทำความสะอาดสำหรับสำนักงานและร้านค้า การดูแลและรักษาสภาพของผิวหินให้อยู่ 

ในสภาพดีเหมือนใหม่นั้นขึ้นอยู่กับ ปริมาณของผู้คนที่มี การสัญจรในพื้นที่นั้น ๆ โดยกำหนดตารางการทำความสะอาดในรอบระยะเวลา 1 ปี ดังนี้ 1. เลือกใช้น้ำยาทำความสะอาด (DETERGENT) ที่ใช้สำหรับหินอ่อน ผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำ สะอาดต่อน้ำยา (50:1) ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำที่ผสมน้ำยาแล้วบิดหมาด ทำการเช็ดถูผิวหินเป็นประจำทุก วันเช้าหรือเย็น และควรมีการ MOP ดันฝุ่นเมื่อมีฝุ่นทรายในพื้นที่ หรือใช้น้ำยาผสมน้ำ 1:5 - 1:10 ทำ การขัดล้างบริเวณที่มีความสกปรกมาก ใช้แผ่นใยขัดล้างสีแดงทำการขัดล้างเฉพาะที่โดยทำการขัด เป็นวงกลม และล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง 2. ในระยะเวลา 1 เดือน ควรมีการล้างผิวหินด้วยเครื่องขัดล้างโดยการใช้น้ำยา เลือกใช้น้ำยาทำ ความสะอาด (DETERGENT) ที่ใช้สำหรับหินอ่อนผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำสะอาดต่อน้ำยา (50:1) ทำ การขัดล้างและใช้เครื่องดูดน้ำที่มีคราบสกปรกออกจากผิวหินใช้ผ้าสะอาดเช็ด ผิวหินให้แห้ง เลือกใช้ WAX น้ำ

ชนิดเป็น WATER BASE สเปรย์ โดยใช้เครื่องขัดล้างขัดด้วยใบใยขัดสีขาว เพื่อรักษาความ เงางามของผิวหิน 3. ในระยะเวลา 6 เดือน ถ้าความเงาของผิวหินลดลงหรือหมดความเงางาม ให้ทำการขัดเงาผิว หินใหม่ด้วย ผงขัด 5 EXTRA เพื่อฟื้นฟูสภาพความเงางามของผิวหินตามขั้นตอนดังนี้ วิธีการขัดเงา โดยใช้ 5 EXTRA ในอัตราส่วน 2 ช้อนต่อน้ำ 1 ถ้วยแก้ว ขัดด้วยเครื่องขัดล้าง SPEED175-200 R.P.M. ใช้แผ่นใยขัดสีแดงหรือสีขาวทำการขัดจนเกิดความเงา ล้างคราบและกากน้ำยาด้วยน้ำ สะอาดใช้เครื่องดูดน้ำดูดน้ำและเช็ดให้แห้ง อาจใช้ WAX เคลือบผิวอีกครั้ง

HOME  l  ABOUT US  l  PRODUCT  l  GALLERY  l  SERVICE  l  CONTACT US  l  INFORMATION

ดวงสโตน แกรนิต คอนสตรัคชั่น ขายและบริการ หินแกรนิต หินอ่อน หินสั่งเคราะห์ ป้ายหินอ่อนแกะสลัก ป้ายหินแกรนิตแกะสลัก ป้ายอักษรสแตนเลส แบบครบวงจร

รับติดตั้งด้วยช่างหินแกรนิตฝีมือดี ผู้ชำนาญด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี

ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด และทั่วประเทศ


ติดต่อโทร 033-070-645, 086-667-5566, 081-683-6335   FAX: 033-070-645

50/19 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

E-mail: sales@doungstone.com, tassaya@doungstone.com (ฝ่ายขาย), mean@doungstone.com (ออกแบบ)